Bus Certyfikaty i Homologacje

Busprestige jako lider w segmencie producentów busów i minibusów posiada liczne certyfikaty, homologacje i wyróżnienia.


Busprestige posiadał elitarny certyfikat VanPartner by Mercedes-Benz oraz Volkswagen Accredited Converter gwarantujący nabywcy bezpieczeństwo zakupu oraz wysoki standard produktu. Firma Busprestige uzyskała status VanPartner by Mercedes-Benz, co stanowi potwierdzenie, że spełnia wysokie wymagania w zakresie jakości, sprzedaży i usług after-sales określone przez koncern Mercedes-Benz Vans.


Busprestige Homologacje COC

Busprestige dysponuje certyfikatami ISO 9001:2015, certyfikatami Dekra. Firma ciągle rozwija się, testuje nowe rozwiązania co potwierdzą liczne homologacje. BUSPRESTIGE na wykonane autobusy wystawia dokument COC (COMPLETED VEHICLES EC CERTIFICATE OF CONFORMITY) stanowiący podstawę dopuszczenia pojazdu do ruchu w Unii Europejskiej. Firma BUSPRESTIGE posiada homologacje europejskie zgodnie z dyrektywą 2007/46/EC. Busprestige jest zastrzeżonym znakiem towarowym, którego używanie i kopiowanie jest zabronione i chronione prawem.


Busprestige Polityka Jakości

Polityką jakości Busprestige jest promowanie marki przedsiębiorstwa solidnego i kompetentnego w zakresie zabudowy autobusów.

Ten cel nadrzędny będziemy osiągali przez:

  • Znajomość i wdrażanie najnowocześniejszych technologii w zakresie realizowanych procesów
  • Wysokie wymagania w zakresie kwalifikacji stawiane naszym pracownikom
  • Ustawiczne podnoszenie posiadanych kwalifikacji pracowników
  • Solidne i terminowe wypełnianie wymagań uzgodnionych z klientem
  • Stosowanie systemu oceny i doboru dostawców i podwykonawców, gwarantujemy dostawę wyrobów i usług wymaganej jakości
  • Ukierunkowanie działań firmy na rzecz spełnienia oczekiwań klienta w zakresie wykonywanych wyrobów i usług

Przyjęcie cele do osiągniecia jakości:

  • Ciągła poprawa skuteczności procesów
  • Ustawiczne dążenia do obniżania kosztów reklamacji
  • Ustawiczne dążenie do eliminacji niezgodności w trakcie realizacji zlecenia
  • Ciągłe doskonalenia systemu zarządzania jakości

Busprestige Lean Management

Busprestige we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim wdraża najnowocześniejsze standardy zarządzania firmą oraz implementuje nową filozofię pracy Lean Management. Firma w trakcie pernamentnego rozwoju i doskonalenia procesów wytwórczych oraz kreowanie szczupłej kultury organizacyjnej. Busprestige Lean manufacturingLean management polega na osiąganiu lepszych wyników przy wykorzystaniu mniejszych środków. Doskonalimy firmę Busprestige z wykorzystaniem jednej z najlepszych koncepcji zarządzania stosowanego w koncernie Toyota. Nasze produkty cechuje najwyższa jakość. Eliminujemy z Busprestige wszelkie elementy marnotrawstwa oraz optymalizujemy proces wytwarzania, z jednoczesnym przyjęciem zasady redukcji kosztów. Busprestige poprzez wdrożenie filozofi Lean Management planuje uzyskać najlepsze efekty swojej działalności jak najmniejszymi nakładami.

Busprestige Filozofia Kaizen

Busprestige realizuje cele zgodne z filozofią Kaizen. Kaizen to japońska filozofia nieustannego doskonalenia, doceniana dziś na całym świecie i stanowiąca ważny filar długofalowej strategii konkurencyjnej. W jej myśl firma Busprestige nieskończenie i niezależnie od osiągniętych dotychczas parametrów ulepsza swój produkt, robiąc to z myślą o kliencie. Busprestige Kaizen

Busprestige Wyróżnienia

Firma Busprestige posiada liczne dyplomy i wyróżnienia prezentujące wysoki potencjał Naszej firmy. Stawiamy na ciągły rozwój i proces doskonalenia. Nasi dostawcy potwierdzają to przedstawionymi poniżej certyfikatami.

Back to top
Translate »